Tranzistorový blikač výstražného osvětlení

Klasické zapojení, ke kterému není potřeba co dodávat. Zapojení s tranzistory má oproti integrovaným obvodům výhodu širší variability napájecího napětí , stačí pouze upravit hodnoty odporů v kolektorech tranzistorů. Případná změna střídy spočívá v rozdílném nastavení součinu hodnot (Rb1*Cb1) a (Rb2*Cb2).

Blikač 1

Obr. 1a , b

Obrázek 1 je typické zapojení, obrázek 1b, (vpravo)je úprava pro výstražnou indikaci na železničním přejezdu. Díky antiparalelně zapojeným LED diodám pro vedení signálu do modelového výstražníku stačí pouze 2 vodiče, nebo jeden vodič a kovová kostra..

Inteligetní blikač

Inovací blikače s použitím moderních součástek je zapojení na obr. 2 Blikač zajišťuje blikání bílé (pozivita) a při sepnutí signálu blikání červené + zvuková signalizace. Všechny blikání jsou simulovány včetně plynulého dosvitu žárovky, žádné ostré hrany. Zvuková signalizace (pin č.3 GP4) imituje bzučák. K připojení výstražníku (2x Č+ B) stačí pouze 2 vodiče+ kostra.

Sekvence:
1) klidový stav (mrtvá doba po odjezdu), nic nebliká, po 10 sec přechod na stav 2
2) pozitiva, bliká bílá, 30c/min klidový stav až do aktivace vstupu K8, pin 3 (spojením na potenciál GND).
3) pokud je sepnut vstup (K8, pin.3) , je přechod na blikání červenou (55c/min)+ zvuková signalizace. Po ukončení vstupu je přechod na stav 1.


Obr 2.

 

Schéma + soubor HEX - Schéma zapojení, soubor HEX pro procesor blikače


Návrat zpět  

  (c) VB 2000-2012